Garancia és elállási jog

Garanciális feltételek14 napos elállási jog Akkumulátor garancia

Garancia

1. Garancialis igény esetén emailban kérjük küldje el a rma@mobilego.hu címünkre a következő információkat: termék neve, meghibásodás leírása, számla adatai
2. Ügyfélszolgálatunk 2 napon belül elküldi az információkat a garancia folyamatáról
3. A kitöltött garancia bejelentő dokumentumot kérjük kinyomtati és aláírni. Ezt a termékhez mellékelve elküldeni címünkre. Fontos a terméket úgy becsomagolni, hogy ne sérüljön meg szállítás közben.
4. Ne felejtse a termékhez a számlát mellékelni. Számla nélkül a reklamáció elutasításra kerül.
5. Mindig szükséges minden tartozékkal együtt küldeni a terméket - nem csak a meghibásodott részt.

Garanciális igénye előtt ellenőrizze a garanciális feltételeket.

Amennyiben a garancia rajtunk keresztül érvényesítődik így meghibásodott készüléket közvetlenül a mi címünkre szükséges visszajuttatni:
MOBILEGO (MIDINET IT), Nemocničná 16, 990 01 Velky Krtis, Slovakia

Gyártói garancia esetén a termékek szervizelése következő hivatalos márkaszervizekben történik.

Apple
Almárium Pro vagy iStyle szerviz (az iStyle szervizben előzetes bejelentkezés szükséges!)

Samsung
Oktogon szerviz Kft vagy TeleMax GSM

Huawei
Huawei márkaszerviz központok

Forgalmazói garancia esetén a terméket hozzánk kell küldeni és mi továbbítjuk a szervíznek

Garanciális feltételek

Új termékekre gyártótól függően 12 hó teljes körű forgalmazói garancia érvényes, illetve amennyi a terméknél fel van tüntetve. Az akkumulátorokra és tartozékokra a garancia 6 hónap. A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma. Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen (számla) megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén.

A garanciális igény abbaz az esetben nem teljesíthető, ha fennáll a következő feltételek valamelyike:
 • A visszakapott termék nem általunk forgalmazott termék.
 • Nincs mellékelve a kitöltött hibabejelentő formanyomtatvány, vagy értelmezhetetlenül van kitöltve.
 • A jelzett hiba nem valós.
 • Lejárt a termék jótállási ideje.
 • Ha a hiba bizonyíthatóan a termék nem rendeltetésszerű használatából ered (leejtés, törés, egyéb fizikai behatás), vagy szakszerűtlen beépítésből ered.
 • Azon termékek, melyeknek beépítéséhez forrasztás szükséges, nem garanciálisak, mivel a hiba helytelen beépítésből is adódhat.
A termék garanciális eljuttatása címünkre a vásárlót terheli. A készüléket a javítás után díjmentesen visszaküldjük a postázási címre amennyiben a hiba beigazolódott.
A garancia a vásárlás napján aktiválódik és kizárólag a mobilego.hu (mint szolgáltatónál) érvényesíthető.

A jótállás nem vonatkozik a következőkre:
1. Elhasználódó részekre, például akkumulátorokra és olyan védőbevonatokra, amelyek idővel rendeltetésük szerint elkopnak, kivéve azt az esetet, ha a hiba anyag- vagy gyártási hiba következménye
2. Felületi (kozmetikai) sérülésekre, korlátozás nélkül ideértve a karcolásokat, a benyomódásokat és a csatlakozók törött műanyagát
3. Más termékkel együtt történő használatból származó károkra
4. Baleset, visszaélésszerű használat, nem rendeltetésszerű használat
5. Folyadékkal való érintkezés, beázás, vagy más külső ok által okozott kárra
6. Mechanikai sérülés vagy egyéb külső tényező (különösen, de nem kizárólagosan: áramingadozás, extrém feszültség- vagy hőingadozás, nagyfokú szennyeződés)

Azon termékek esetében, amelyek működéséhez akkumulátort használnak, ill. bármilyen típusú akkumulátor kapacitása idővel csökken. Ez nem minősül hibának, hanem az akkumulátorot természetes tulajdonságának, ezért a garancia nem vonatkozik az akkumulátor kapacitására.
Akkumulátorok esetén a jótállás időtartama 6 hónap.

Bármiféle folyadék vagy nedvesség hatására bekövetkezett sérülések vagy hibák semmilyen esetben sem garanciálisak! Még akkor sem ha a készülék rendelkezik vízálló tanusitvánnyal is.

Törésből vagy bármiféle kopásból valamit karcolásokból eredő meghibásodások is azonnali garanciavesztéssel járnak. Ha a termék kijelzője vagy a készülék külső háza törött, repedt, hajlott sajnos elveszíti gyártói garanciáját! Ezek a sérülések külső fizikai hatás okán keletkeznek, amiért mindig a fogyasztó a felelős! Egyes modelleknél az alumínium ház elhajlása is a termék nem megfelelő használatából ered, ami szintén garanciavesztéssel jár! Az AMOLED kiejlzők "beégésére" cégünk nem tud garanciát vállalni. A rossz minőségű tőltők okozta alaplapi ill. akkumulátor hibára a gyártó garanciát nem vállal!

A reklamáció kezelését a szavatosság teljes időszakában a webshop ügyfélszolgálat kezeli, az első 6 hónapos időszakban az esetlegesen szükségessé váló külső szakvéleményt a webshop ügyfélszolgálat szerzi be. 6 hónapon túl, de a 1 éven belül pedig a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez szükséges fordulnod, ha külső szakvéleményt szeretnél a kifogásolt termékről.

Ha a jótállási időszak alatt a termék megfelel a garanciális feltételeknek, cégünk saját belátása szerint az alábbi lehetőségek egyikét használja:

1. megjavítja a terméket új vagy használt alkatrészekkel, amelyek teljesítmény és megbízhatóság szempontjából az új alkatrészekkel összehasonlíthatók, vagy
2. kicseréli a terméket ugyanolyan modellre (vagy hasonló funkcióval rendelkező termékre, ha Ön egyetért) új, vagy használt alkatrészekből, amelyek teljesítmény és megbízhatóság szempontjából összehasonlíthatók, vagy
3. visszatéríti a vételárat a termék visszaküldéséért cserébe.

A cserealkatrészre vagy a javított termékre az eredeti termékre vonatkozó fennmaradó jótállás vagy a csere vagy a javítás napjától számított kilencven (90) napos garancia vonatkozik, attól függően, hogy melyik nyújt hosszabb lefedettséget.

Elállási jog

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltatóval megkötött szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Amennyiben vállalkozás köt szerződést webáruházzal termékértékesítésre vagy szolgáltatás nyújtására, úgy a fogyasztónak nem minősülő vevőt nem illeti meg az indokolás nélküli elállás/felmondás joga.

Az elállási/felmondási határidő:
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.
 • több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
 • termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.
Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
MIDINET IT s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Velky Krtis, Slovakia

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll a Szolgáltatóval kötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés banki utalással történik.

Letölthető elállási nyilatkozat

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló köteles a Szolgáltató részére, a MIDINET IT s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Velky Krtis, Slovakia címre a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Utánvéttel visszaküldött terméket nem áll módunkba átvenni.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A termék visszaérkezésekor állapotát haladéktalanul megvizsgáljuk annak érdekében, hogy használata nem haladta-e meg a szükséges mértéket. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy meghaladta, és ezáltal a termék értéke csökkent, úgy a csökkenés mértékéig igényünket érvényesíteni fogjuk a Vásárló felé.

A vásárlástól való 14 napos elállás joga nem a termék használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét ill. annak alkalmasságának megállapítását, hogy meg-e felel ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.
Ha a Fogyasztó a megvételt követően használatba vette a terméket, az ebből fakadó értékcsökkenésért felelőséggel tartozik, mivel a hatályos jogszabályok értelmében a Fogyasztó felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:
 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza - fejhallgató, fülhallgató, füldugó – ha már viselték, ki- vagy felpróbálták, használták – nincs helye elállásnak. Ez a kivételszabály magától értetődő, hiszen a bőrrel, testnedvekkel közvetlenül érintkező termékek – visszaküldés és esetleges továbbértékesítés esetén – komoly betegségek forrásai lehetnek.). Az ilyen termékek visszavétele a kereskedőtől nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel, bőrrel, vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék minősége már nem garantálható. ;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát